• MR, GMR, oudercommissie, leerlingenraad

MR, GMR, oudercommissie, leerlingenraad

Binnen de school is er een medezeggenraadsraad, is er een zeer betrokken en actieve oudercommissie en een enthousiaste leerlingenraad.
Leden van de MR Zevenbergen (MRZ) hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Markland College.

Medezeggenschapsraad
De MR, waarin personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen zitting hebben, is binnen het onderwijs het enige vertegenwoordigende orgaan met wettelijke bevoegdheden. Ze geeft adviezen over onderwerpen die met het beleid van de directie of het bestuur te maken hebben, denken mee over het schoolplan, het schoolfonds, het personeelsbeleid, de vakantieregeling en vele andere beleidskwesties.
De eindverantwoordelijkheid voor besluiten en initiatieven ligt bij schoolbestuur en directie.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van het Markland College Oudenbosch en de medezeggenschapsraad van het Markland College Zevenbergen  maken deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Markland College.
De GMR houdt zich bezig met de rechtspositie van personeel en de centrale kaders voor beleid waaraan de scholen in Oudenbosch en Zevenbergen zich moeten houden.

Samenstelling Medezeggenschapsraad Markland College Zevenbergen schooljaar 2017 - 2018:
personeel
dhr. J. Sprangers (voorzitter MRZ en secretaris GMR)
mw. M. Leijten (secretaris MRZ)
dhr. M. van Elzakker  (tevens lid GMR)
dhr. M. van Vliet
ouders:
dhr. M. Brouwer (lid MRZ en GMR)
mw. A. Veenstra
leerlingen
Stijn Goossens (lid MRZ en GMR)
Alysha de Moor


Oudervereniging
Op onze school hebben we een zeer betrokken, actieve en enthousiaste oudervereniging c.q. oudercommissie. Er worden regelmatig vergaderingen gehouden waarbij ook de directeur en/of een teamleider aanwezig is. De leden van de vereniging verrichten hand- en spandiensten bij tal van activiteiten zoals bij de open dag, de versieringen op school in de decembermaand, enzovoort.

Bestuur oudercommissie:
Voorzitter: mw. P.  van de Wijngaard 
Secretaris: mw. M. Ooijen 
E-mailadres Oudercommissie Markland College Zevenbergen: ocmcz@hotmail.com

Leerlingenraad
De leerlingenraad van het Markland College Zevenbergen telt momenteel bijna 20 leerlingen die zich in willen zetten voor diverse activiteiten. Daarnaast schuiven vertegenwoordigers van de leerlingenraad, die begeleid wordt door docente mevrouw De Swart en docente mevrouw Van der Harst, regelmatig aan bij directievergaderingen om zaken die leven onder de leerlingen, te bespreken. 
Heb jij een idee, opmerking, aanvulling tip of top, wil je deel uitmaken van de leerlingenraad? 
Laat een bericht achter in de ideeënbus (hangt in de centrale hal/ronding) of stuur een mailtje naar leerlingenraadzevenbergen@markland.nl.
De leerlingenraad heeft een eigen Instagramaccount:
https://www.instagram.com/leerlingenraad_mlc_zevenbergen/