Technasium


Het Technasium is op onze school een onderwijsstroom voor vwo- en havo-leerlingen. 
Onderzoek&Ontwerpen (o&o) is het vak van het Technasium. Voor een opdracht gaat de leerling onderzoeken en ontwerpen en presenteert tot slot zijn/haar ontwerp aan onder anderen de opdrachtgever.

Er zijn raakvlakken met wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie, maar ook wordt er een beroep gedaan op creatieve vaardigheden wanneer bijvoorbeeld een maquette moet worden gemaakt.

Voortgezet onderwijs - hoger onderwijs - bedrijfsleven

Het Technasium verbindt scholen voor voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en bedrijfsleven en overheid meer met elkaar. Leerlingen verkennen en ontdekken de oneindige mogelijkheden in de bètasector. Beroepsbeoefenaars en experts (bijvoorbeeld ingenieurs) maken kennis met de vindingrijkheid van scholieren in het vwo en havo.
Het projectonderwijs laat zien dat techniek overal is. Of het nu gaat om de prikkeling van zintuigen, de ontwikkeling van waterberging, vermindering van lichtuitstoot, het ontwerpen van een dakterras of een nieuwe multifunctionele rugzak: techniek heeft vele functies.

Onderzoek & Ontwerpen, afgekort o&o, is een vak dat in het eerste leerjaar ter oriëntatie wordt gegeven aan alle leerlingen van de klassen gymnasium/ atheneum, atheneum/havo en havo/theoretisch. Na het eerste leerjaar het vak o&o van het Technasium een keuzevak.
Je leert:

  • onderzoeken
  • informatie verzamelen
  • ontwerpen
  • samenwerken
  • zelfstandig werken
  • plannen en organiseren
  • projectgericht werken
  • presenteren

Wanneer je aan het eind van het brugklasjaar kiest voor het Technasium, ga je tijdens vier projecten per jaar de rol spelen van een beroepsbeoefenaar van een bedrijf of instelling die een vraagstuk heeft op te lossen op technisch terrein.
Het vak o&o bestaat namelijk uit opdrachten uit de praktijk. Door samen te werken met bedrijven, overheidsinstanties en instellingen zien leerlingen hoe de praktijk van hoger opgeleide bètatechnici eruit ziet en waar zaken toe dienen.
De opdrachten worden gezocht in de thema’s industrie, verkeer, zorg en welzijn, recreatie en toerisme, wonen, landbouw en landschapsinrichting en kunst en cultuur.
Tijdens het examenjaar, havo 5 en vwo 6, wordt het gehele schooljaar gewerkt aan één opdracht: de meesterproef.

Een moderne technasiumwerkplaats
Met de bouw van de nieuwe vleugel aan ons schoolgebouw, die in januari 2015 in gebruik is genomen, is ook nadrukkelijk gekeken naar de inrichting van het lokaal van het Technasium en Bèta Challenge Programma (de technische stroom binnen de mavo).
Het is een mooie, moderne werkplaats geworden waar alle elementen van het technasiumonderwijs uitgevoerd kunnen worden: onderzoeken, informatie verzamelen, ontwerpen, samenwerken, zelfstandig werken, plannen en organiseren, projectgericht werken en presenteren.

Contactpersonen binnen onze school voor opdrachtgevers:
Technator C. van Leent, tel. 0168-331080, e-mailadres c.v.leent@markland.nl
Technator T. Fischer, tel. 0168-331080, e-mailadres t.fischer@markland.nl

> Lees ook meer op de website van Stichting Technasium!