Technasium


Het Technasiumonderwijs is bètatechnisch onderwijs voor havo en en vwo-leerlingen.

Onderzoek & Ontwerpen (o&o) is het vak van het Technasium. Voor een opdracht gaat de leerling onderzoeken en ontwerpen en presenteert tot slot zijn/haar ontwerp aan onder andere de opdrachtgever. Er zijn raakvlakken met de zogenaamde bètavakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie, maar ook wordt er een beroep gedaan op creatieve vaardigheden wanneer bijvoorbeeld een prototype moet worden gemaakt.

Voortgezet onderwijs - hoger onderwijs - bedrijfsleven
Het Technasium verbindt scholen voor voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, bedrijfsleven en overheid meer met elkaar. Leerlingen verkennen en ontdekken de oneindige mogelijkheden in de bètasector. Beroepsbeoefenaars en experts (bijvoorbeeld ingenieurs) maken kennis met de vindingrijkheid van scholieren in het vwo en havo.

Techniek is overal aanwezig. Of het nu gaat om de prikkeling van zintuigen, de ontwikkeling van waterberging, vermindering van lichtuitstoot, het ontwerpen van een dakterras of een nieuwe multifunctionele rugzak: techniek heeft vele functies.

Onderzoek & Ontwerpen (o&o), is een vak dat in het eerste leerjaar ter oriëntatie wordt gegeven aan alle leerlingen van de klassen vwo/havo en havo/mavo. Na het eerste leerjaar kun je het vak o&o van het Technasium kiezen.

Je leert:

-onderzoeken
-informatie verzamelen
-ontwerpen
-samenwerken
-zelfstandig werken
-plannen en organiseren
-projectgericht werken
-presenteren
-reflecteren

Wanneer je aan het eind van het brugklasjaar kiest voor het Technasium, ga je tijdens vier projecten per jaar de rol spelen van een beroepsbeoefenaar van een bedrijf of instelling die een vraagstuk heeft op te lossen op technisch terrein.

Het vak o&o bestaat namelijk uit opdrachten uit de praktijk. Door samen te werken met bedrijven, overheidsinstanties en instellingen zien leerlingen hoe de praktijk van hoger opgeleide bètatechnici eruit ziet en waar zaken toe dienen.

De opdrachten worden gezocht in de thema’s industrie, verkeer, zorg en welzijn, recreatie en toerisme, wonen, landbouw en landschapsinrichting en kunst en cultuur. Alle technische beroepen zijn namelijk te verdelen in de 7 bètawerelden (lees meer op de website Exactwatjezoekt.nl ) .

Tijdens het examenjaar, havo 5 en vwo 6, wordt het gehele schooljaar gewerkt aan één opdracht: de meesterproef.

Een moderne technasiumwerkplaats
Met de bouw van de nieuwe vleugel aan ons schoolgebouw, die in januari 2015 in gebruik is genomen, is ook nadrukkelijk gekeken naar de inrichting van het lokaal van het Technasium en Bèta Challenge Programma (de technische stroom binnen de mavo). De naam van de technasiumwerkplaats is de Box, een naam die refereert aan dat leerlingen bij het Technasium out-of-the-box leren denken

Het is een mooie en moderne werkplaats geworden waar alle elementen van het technasiumonderwijs uitgevoerd kunnen worden: onderzoeken, informatie verzamelen, ontwerpen, samenwerken, zelfstandig werken, plannen en organiseren, projectgericht werken en presenteren.

Contactpersonen binnen onze school voor opdrachtgevers:

Technator C. van Leent, tel. 0168-331080, e-mailadres c.v.leent@markland.nl
Technator R. Reniers, tel. 0168-331080, e-mailadres rp.reniers@markland.nl

Lees ook meer op de website van Stichting Technasium!