• havo

havo

Het hoger algemeen vormend onderwijs (havo) duurt vijf jaar. Met dit diploma kan de leerling terecht in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of doorstromen naar 5 vwo.

Profielen
In het derde jaar ga je kiezen voor een profiel.
De havo kent vier profielen waarin de leerling een diploma kan halen:
  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij
Technasium
Kennismaken met beroepen waarvoor na de middelbare school een bèta- of technische opleiding aan het hbo vereist is doen de leerlingen binnen het Technasium. Het vak onderzoek en ontwerpen (o&o) staat centraal binnen deze onderwijsstroom.
Lees hier meer over het Technasium

Art & Design
Art & Design staat voor twee zaken: Het ontwikkelen van creativiteit en het bewust worden van een ontworpen wereld om ons heen. Lees hier meer over Art & Design.

VECON Business School
De VECON Business School past bij  leerlingen die in aanraking willen laten komen met onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. Doel van de VECON Business School is om leerlingen tijdens hun middelbare schooltijd in aanraking te laten komen met ondernemerschap.
Lees hier meer over VECON Business School