• havo

havo

Het hoger algemeen vormend onderwijs (havo) duurt vijf jaar. Met dit diploma kan de leerling terecht in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of doorstromen naar 5 vwo.

Profielen
In het derde jaar ga je kiezen voor een profiel.
De havo kent vier profielen waarin de leerling een diploma kan halen:
  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij
Technasium
Kennismaken met beroepen waarvoor na de middelbare school een b├Ęta- of technische opleiding aan het hbo vereist is doen de leerlingen binnen het Technasium. Het vak onderzoek en ontwerpen (o&o) staat centraal binnen deze onderwijsstroom.
> Lees meer over het Technasium

Art&Design
Kunst maken, kunst zien ... de richting Art&Design doet een beroep op je kunstzinnig gevoel en leert je verder kijken en ontwikkelen.