• Sportklas

Sportklas

De Sportklas is de onderwijsstroom die binnen de mavo vanaf klas 2 kan worden gevolgd.

Het is een klas waar sport een belangrijke plaats inneemt en leerlingen die in de Sportklas zitten hebben dan ook twee uur lichamelijke opvoeding (lo) meer dan de andere klassen.

Verdieping

Tijdens de lessen wordt er dieper ingegaan op de onderdelen die ook aangeboden worden aan de leerlingen die geen Sportklas hebben gekozen. Hierbij moet je denken aan volleybal, basketbal, trampolinespringen, hoogspringen enz. De sportklasleerlingen komen door deze verdieping op een hoger niveau.

Verbreding
Sportklasleerlingen maken kennis met diverse soorten sport door het deelnemen aan clinics of door excursies die gemaakt worden naar bijvoorbeeld sportaccommodaties waar professionals trainen en wedstrijden spelen.

Vaardigheden
Sportklasleerlingen wordt niet alleen verdieping in de sport gegeven, maar tijdens de lessen en oefenstof wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan:

  • Samenwerken
  • Hulpverlenen
  • Organiseren
  • Leidinggeven
  • Omgaan met verschillen
Een eigen tenue
Sportklasleerlingen hebben een eigen sporttenue, zodat ze altijd te herkennen zijn wanneer ze bijvoorbeeld leidinggeven tijdens een sportactiviteit, meehelpen tijdens sportdagen, enzovoort. Voor de aanschaf van het sporttenue wordt van de ouders een bijdrage gevraagd.