• Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur en staat deze met reflectie en/of advies terzijde.
De Raad van Toezicht bestaat uit mw. A.P.E. Baart MBA (voorzitter), mw. D.C.M. Rubbens, mw. J.M.C. Wijtvliet-Janssens RA en dhr. drs. A.P.H. van Loon.

> Samenstelling en nevenfuncties Raad van Toezicht