• Tevredenheid

Tevredenheid

Het Markland College Zevenbergen doet jaarlijks kwaliteitsonderzoek en werkt daarvoor samen met Kwaliteitscholen.

Kwaliteitscholen verzorgt de internettoepassing waarmee scholen de kwaliteit kunnen volgen. Honderden scholen in Nederland maken gebruik van deze toepassing. Hierdoor heeft het Markland College bij elk onderzoek een goede vergelijking met andere scholen.                                                      

Regelmatig onderzoekt het Markland College bij verschillende doelgroepen door middel van vragenlijsten de kwaliteit van de school:

  • Tevredenheid bij brugklassers, derdeklassers en eindexamenleerlingen in het kader van Scholen op de kaart.
  • Tevredenheid bij ouder(s)/ verzorger(s) van derdeklassers in het kader van Scholen op de kaart.
  • Tevredenheid van alle ouder(s)/ verzorger(s) (driejaarlijks).
  • Tevredenheid van medewerkers (tweejaarlijks).

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken worden door het Markland College in samenvattende vorm geplaatst op het daarvoor bestemde intranet: leerlingenportaal, ouderportaal of personeelsportaal.

De resultaten van het kwaliteitsonderzoek Scholen op de kaart worden rechtstreeks geplaatst op de website van de school.