• Oordeel van de inspectie

Oordeel van de inspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de school. Op de website van de inspectie vindt u via de knop ‘Zoek en vergelijk’ informatie over de kwaliteit van onze school en de meerjarenopbrengsten van de verschillende onderwijstypen. U kunt ook scholen met elkaar vergelijken.