• Veel geslaagden voor de Anglia examens
  • Veel geslaagden voor de Anglia examens
  • Veel geslaagden voor de Anglia examens

Veel geslaagden voor de Anglia examens

Woensdag 27 september vond de uitreiking van de Anglia diploma’s plaats.

51 leerlingen die vorig schooljaar geslaagd zijn voor een van de niveaus van Anglia kregen hun welverdiende diploma’s uitgereikt. Weer een mooie aantekening op de plusdocumenten!

Gefeliciteerd allemaal met de door jullie behaalde resultaten.

Het Anglia examen wordt jaarlijks georganiseerd en leerlingen kunnen zich hiervoor aanmelden. Het niveau wordt besproken met de vakdocent.