• 25 tot en met 29 september De Week Tegen Pesten

25 tot en met 29 september De Week Tegen Pesten

Goed voor elkaar!

De Week Tegen Pesten wordt ieder jaar in september georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Op Markland Zevenbergen doen wij hier ook uiteraard aan mee. In de school kun je de posters zien hangen en ook op onze social media wordt er aandacht aan besteed. Daarnaast heb ik onze mentoren gevraagd in de week van 25 september extra aandacht aan pesten te besteden tijdens hun begeleidingslessen.

Waarom deze slogan? Op scholen merken we dat de leerling, net als de burger in de samenleving, zich steeds meer op zichzelf richt; het ‘ik’ staat centraal. Rekening houden met elkaar wordt moeilijker. Daarom is er in De Week Tegen Pesten dit jaar extra aandacht voor het groepsgevoel. Met elkaar teruggaan naar de basis, waarin iedereen voelt dat die onderdeel is van de gemeenschap. Als leerlingen zich onderdeel voelen van de gemeenschap, heeft dat een positieve invloed op het gedrag en op de ontwikkeling van sociale en morele competenties van leerlingen. En daarmee logischerwijs ook op het voorkomen van pesten.

Tijdens de Week tegen Pesten ga ik bij onze brugklassers langs om mijzelf voor te stellen en ze de gang van zaken betreffende pesten op het Markland Zevenbergen te vertellen. Kinderen die worden gepest, vertellen dit meestal eerder aan hun ouder(s)/verzorger(s) dan aan de leerkracht. Om pesten aan te pakken, hebben ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en school elkaar nodig. Graag benadruk ik dat indien u het vermoeden heeft dat uw kind of een andere leerling van onze school echt wordt gepest u contact opneemt met de mentor van uw kind. Want wij kunnen pas iets doen als we ervan op de hoogte zijn.

Door pesten zo snel mogelijk te stoppen, zorgen we ervoor dat Markland Zevenbergen een fijne en veilige school blijft voor iedereen.