• Een Mol op het Markland Zevenbergen

Een Mol op het Markland Zevenbergen

Engels leren in een nieuw jasje. Dat is wat klas ZkM1A de afgelopen weken bij de lessen van dhr. Van Moorsel heeft ervaren.

Via een aantal opdrachten, die zich richtten op spreekvaardigheid, luistervaardigheid, geschiedenis en meer, leerden de leerlingen op een andere manier het vak Engels. Samenwerken om een mondeling boodschappenlijstje op te stellen, een opdracht over het Britse Rijk en een levende variant van Guess Who? zijn voorbeelden van opdrachten die de revue passeerden.

Als de leerlingen die opdrachten succesvol afrondden, verdienden ze “geld” voor de klassenpot. Echter, een van hen werd gevraagd om de rol van Mol aan te nemen en er voor te zorgen dat de opdrachten mislukten, waarmee het te verdienen geld uiteindelijk naar de pot van de Mol ging. Als de pot van de Mol uiteindelijk hoger zou zijn dan die van de klas, zou de Mol als winnaar uit de bus komen.

Aan de klas was het de bedoeling om erachter te komen wie de saboteur in hun midden was. Met kleine, diagnostische toetsjes over de leerstof vond er aan het eind van elke opdracht ook een gevreesde eliminatie plaats. Uiteindelijk bleven er 3 leerlingen over; 2 ‘normale’ leerlingen en 1 Mol. Op donderdag 18 mei kregen de leerlingen eindelijk antwoord op de vraag die sommigen van hen al weken lang irriteerde: wie is toch die Mol? Het uiteindelijke antwoord kwam voor sommigen als donderslag bij heldere hemel: Sanne Rietveld heeft wekenlang een groot geheim bij zich gedragen. En omdat zij er in slaagde om haar pot hoger te krijgen dan die van de klas, ging zij er als winnares vandoor. Een leuke en alternatieve manier van Engels leren kwam daarmee na ruim 12 weken ten einde. Wellicht dat er volgend jaar een nieuw Mol opstaat…..