• Expositie Junior College Moerdijk
  • Expositie Junior College Moerdijk
  • Expositie Junior College Moerdijk
  • Expositie Junior College Moerdijk
  • Expositie Junior College Moerdijk

Expositie Junior College Moerdijk


Ruim 150 bezoekers waren woensdag 22 maart aanwezig bij de expositie van het Junior College Moerdijk. Hiermee is in aanwezigheid van mevrouw Joosten, wethouder onderwijs van de Gemeente Moerdijk, de eerste pilot van het Junior College officieel afgesloten.

Junior College Moerdijk
Het Junior College Moerdijk is een professionele samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs met als hoofddoel: een zachte landing voor leerlingen van de basisschool in het voortgezet onderwijs. Daarnaast werkten leerlingen ook aan hun taalvaardigheid, sociale en executieve vaardigheden. Dit alles rondom het thema ‘Vive la France’. Ruim 70 leerlingen van basisschool De Boemerang, basisschool De Toren en Markland Zevenbergen hebben gedurende zes weken samengewerkt aan een eindproduct.

Expositie
Bij binnenkomst werden de deelnemende leerlingen ontvangen door het team dat de colleges heeft verzorgd. Na een kort gesprekje waarbij ze een certificaat en een aandenken in ontvangst namen, konden ze met hun ouders/genodigden iets drinken met daarbij een petit four. Om 19.15 uur heette mevrouw Rasenberg (directeur Kindcentrum De Arenberg) alle aanwezigen van harte welkom. Daarna werd de expositie officieel geopend. De eindproducten van de leerlingen waren tentoongesteld in de aula. Ouders, leerlingen en andere genodigden konden bij ieder werkstuk via een QR-code een kort filmpje van de leerlingen bekijken. Deze filmpjes staan op een afgeschermd kanaal op YouTube. De sfeer was ontzettend goed. De bezoekers waren enorm enthousiast over de werkstukken van de leerlingen.

We kijken, leden van zowel de werkgroep als de stuurgroep, terug op een mooie avond. Vrijdag 14 april start het nieuwe Junior College Moerdijk: ditmaal met kindcentrum De Arenberg, basisschool De Neerhof en Markland Zevenbergen.