• Pittige wiskundeopdrachten bij de olympiade

Pittige wiskundeopdrachten bij de olympiade

Jaarlijks wordt de wiskunde olympiade gehouden voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. De eerste ronde wordt afgenomen op de scholen door heel Nederland, de best presterende leerlingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde.

Deze tweede ronde vond afgelopen vrijdag plaats op verschillende universiteiten in Nederland. Britt uit klas 4 vwo mocht voor deze tweede ronde afreizen naar Tilburg University waar zij zich, na de aangeboden lunch, van 13.30 - 16.00 uur, vastbeet in een aantal pittige wiskundige opdrachten.

Britt gaf 's avonds aan dat de opdrachten erg lastig waren en kon niet precies aangeven hoe zij deze tweede ronde had gemaakt. Wij, als wiskundevakgroep, zijn trots dat Britt zich voor de tweede ronde wist te kwalificeren. Want dat is al een prestatie op zich!