• Een mysterie oplossen tijdens je proefles

Een mysterie oplossen tijdens je proefles

Ook bij de proeflessen taal zaten de leerlingen niet stil. Zo hebben zij de eerste les kennisgemaakt met het vak Nederlands door opdrachten in verschillende onderdelen van het Nederlands uit te voeren.

Door het correct uitvoeren van een opdracht ontvingen de leerlingen steeds meer letters, zodat zij het codewoord konden kraken. De tweede proefles taal stond het schoolvak Engels centraal. Als ware detectives hebben de leerlingen een moordmysterie op weten te lossen door hun kennis over Engeland en de Engelse taal in te zetten.