• Tegengaan van wapens en geweld: gastlessen van Halt

Tegengaan van wapens en geweld: gastlessen van Halt

In het kader van preventie krijgen alle derde klassen deze week een gastles over wapens en geweld. De leerlingen uit klas 2 krijgt een gastles over het altijd actuele, onderwerp ‘invloed van de groep’.

Ook voor ouder(s)/verzorger(s) is dit een erg interessant onderwerp. Daarom heeft voorafgaand aan de gastlessen een thema-avond plaatsgevonden. Op die manier hopen wij ook dat ouder(s)/ verzorger(s) makkelijker in gesprek kunnen gaan met hun kind.