• De stap naar het voortgezet onderwijs

De stap naar het voortgezet onderwijs

Kinderen moeten in Nederland onderwijs volgen tot ze 16 jaar worden. Als je kind dan nog geen startkwalificatie heeft, moet je kind nog onderwijs volgen tot het 18 jaar is.

Vanaf die leeftijd zijn kinderen niet meer leerplichtig. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs.
De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Soms is extra hulp nodig, moet een kind extra oefenen, heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig en soms onderwijs op een andere, speciale school. Soms hebben kinderen een aangepast programma nodig.

Hieronder vindt u door middel van een link informatie over passend onderwijs op de middelbare school. Wat is goed om te weten als ouder? En hoe kun je goed samenwerken met de school van jouw kind?