• Nieuw op het Markland College Zevenbergen: Spaans in de bovenbouw en Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

Nieuw op het Markland College Zevenbergen: Spaans in de bovenbouw en Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

Met ingang van dit schooljaar 2022 – 2023 worden er in de bovenbouw van onze afdelingen havo en vwo twee nieuwe vakken aangeboden, namelijk Spaans in de bovenbouw en het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM).

Het programma Spaans, al uitgerold in onze onderbouw, zal wordt in het nieuwe schooljaar ook aangeboden op het vwo. Op de havo zal het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) aangeboden gaan worden. Op deze manier breiden we onze talentroutes talen en sport verder uit. Dit doen we omdat we maatwerk willen aanbieden binnen de mogelijkheden van de school.

We willen voor iedere leerling in de regio Moerdijk en aangrenzende gebieden passend onderwijs bieden dat aansluit op hun talenten, interesses en voorkeuren. Daarom zijn we in 2019 begonnen met de inrichting van vijf verschillende talentroutes in het Markland College Zevenbergen: sport, ondernemerschap, taal, cultuur en technologie. Leerlingen kunnen in deze talentroutes kennismaken met de arbeidsmarkt van hun eigen toekomst.