• First time voting

First time voting

Samen met de gemeente Moerdijk heeft de sectie maatschappijleer/ maatschappijwetenschappen ook dit jaar een First-Voters programma ontwikkeld voor de gemeenteraadverkiezingen van 16 maart 2022.

Politieke socialisatie is voor onze school en voor de gemeente een belangrijke doelstelling. Door dit programma proberen we invulling aan deze doelstelling te geven. Voor veel leerlingen zal het 16 maart de 1e keer zijn dat ze een stem mogen uitbrengen op een politiek orgaan. Wij proberen eraan bij te dragen, dat als leerlingen dit willen doen, ze ook weten op wie ze willen stemmen en waarom.