• Het NPO op het Markland College Zevenbergen

Het NPO op het Markland College Zevenbergen

Extra lessen taal en rekenen in de brugklas, leerlijnen voor het aanleren van executieve vaardigheden en het reguleren van de sfeer in de klas én meer huiswerkbegeleiding. Deze voorbeelden van ondersteuning biedt onze school sinds de start van het vorige schooljaar aan onze leerlingen.

Het Markland College Zevenbergen heeft een gevarieerd onderwijsprogramma opgesteld om leerlingen te helpen eventuele leervertragingen in te halen die ze hebben opgelopen door de onderwijslockdowns en andere gevolgen van COVID-19. Met de subsidie vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) proberen wij de leerlingen te ondersteunen die hieraan behoefte hebben. Dit kan op meerdere vlakken zijn; vakinhoudelijk, hulp met huiswerk of plannen en organiseren, maar ook voor leerlingen die niet lekker in hun vel zitten.

Op deze manier trachten we leerlingen te helpen die het nodig hebben, maar bieden we ook andere activiteiten aan die het sociaal- en emotioneel welbevinden van iedere leerling kan versterken. Binnen de school is namelijk een omvangrijk onderwijsprogramma ontworpen dat bestaat uit een gevarieerd palet aan ‘onderwijsinterventies’, waarvan bewezen is dat ze effectief zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld extra lessen taal en rekenen in de brugklas, is er extra huiswerkbegeleiding, vakspecifieke begeleiding die onder andere wordt verzorgd door onze eigen docenten en oud-leerlingen én krijgen examenklassen de mogelijkheid zich in te schrijven voor meer examentrainingen, zodat ze zo goed mogelijk voorbereid worden op hun examens.

Daarnaast is er binnen het programma aandacht voor sport- en cultuureducatie en kunnen leerlingen die het nodig hebben terecht bij het nieuwe GGZ-steunpunt binnen onze school. Met deze en andere interventies proberen we onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen.