• Trots op de inzamelingsactie

Trots op de inzamelingsactie

Woensdag 22 december vond de uitgifte en daarmee afronding van onze goed doel actie plaats. De aula van ons schoolgebouw was omgebouwd tot een heus distributiecentrum. Iets meer dan 50 gezinnen konden – op basis van ingestelde tijdsloten – op school langskomen voor het vullen van bigshoppers.

Deze gezinnen waren vooraf door mevrouw De Jager zorgvuldig geselecteerd en gescreend. Zoals bekend vond deze goed doel actie plaats vanuit het gedachtengoed van haar dochter Prisca, leerlinge van onze school, die in 2014 om het leven kwam door een noodlottig ongeval.

Het was een fantastische warme en barmhartige middag en avond. Veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze succesvolle en mooie kerstactie. Dank aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen die producten hebben aangeleverd. Dank aan onze collega’s die producten hebben aangeleverd én de organisatie van deze goed doel actie op zich hebben genomen. Dank aan alle (lokale) ondernemers die, ook in deze moeilijke tijden, massaal producten ter beschikking hebben gesteld voor deze actie. En als laatste, dank aan mevrouw De Jager en haar team voor het mooie initiatief. Het is een co-creatie geworden waar we allemaal trots op mogen zijn. En de belofte is gedaan dat we ook volgend schooljaar deze actie weer zullen omarmen en medewerkers en het schoolgebouw ter beschikking stellen om als verzamelpunt en distributiecentrum te gaan dienen.