• Woordenschat bij LO
  • Woordenschat bij LO
  • Woordenschat bij LO
  • Woordenschat bij LO
  • Woordenschat bij LO

Woordenschat bij LO

Het vak Nederlands in de gymzaal? 1G had de primeur!

Bij de lessen Nederlands kregen de leerlingen woorden/uitdrukkingen en betekenissen te leren bij het onderdeel Woordenschat. Deze woorden en betekenissen moesten de leerlingen voor de L.O.-les van woensdag 10 november goed leren! Meneer De Wild zette in die les een stormbaan uit met aan het begin op kaartjes gedrukte woorden en aan het einde van de baan de bijbehorende betekenissen. Lopers moesten zo snel mogelijk de betekenis bij hun kaartje zoeken en terugbrengen naar hun team. Een extra obstakel vormden de leerlingen van andere teams, die lopers vanaf de zijkant van de stormbaan konden afgooien met een bal. Het team dat als eerste twaalf juiste combinaties van kaartjes kon maken won! De leerlingen waren zo niet alleen fysiek actief bezig, maar lieten ook hun hersenen werken! Gezien het enthousiasme van de leerlingen is de combinatie van Nederlands en L.O. voor herhaling vatbaar!