• Leerplicht

Leerplicht

Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker.

Daarom is de leerplicht vastgelegd in de wet. In deze folder leest u welke afspraken, rechten en plichten er gelden voor u, uw kind, de school en de leerplichtambtenaar.

Door enkele wetswijzigingen in 2022 zijn enkele verwijzingen naar wetsartikelen op de verzuimkaart verouderd.