• Nieuw schoolplan Markland College Zevenbergen 2021-2025

Nieuw schoolplan Markland College Zevenbergen 2021-2025

Samen maken we het verschil. Het schoolplan van onze school bouwt voort op de uitgangspunten die we vanuit het schoolplan 2016 – 2020 hebben gerealiseerd.

Op weg naar 2025 geven we aan wat we willen vasthouden, waar we ons willen verbeteren en
welke innovaties we op willen pakken. Dit is ons plan en met ‘ons’ worden al die mensen, instellingen, bedrijven en andere organisaties bedoeld, die belangrijk zijn voor onze schoolgemeenschap.

Tijdens de vorige schoolplanperiode was vervolmaking van het onderwijsaanbod een absoluut speerpunt.
Als betrouwbare en gevestigde onderwijsorganisatie vinden we het nu van belang om de kwaliteit van ons onderwijsniveau, ons team en onze koers verder te professionaliseren.