• Prachtige eindexamenresultaten

Prachtige eindexamenresultaten

Maar liefst 192 van de 199 examenkandidaten van de mavo, havo en vwo zijn geslaagd voor hun diploma. Dat is een score van 96,5%! Een prachtig resultaat, zeker in een lastige en zware coronaperiode.

Volgende week worden de diploma's en de cijferlijsten aan de geslaagden overhandigd. Ondanks alle coronaperikelen en de daarmee gepaard gaande maatregelen, zullen de diploma's wel op school ondertekend kunnen worden. Uiteraard zijn wij meer dan trots op zoveel geslaagden!