• Niels van Popta in VO-magazine

Niels van Popta in VO-magazine

In de editie van februari 2021 staat onze leerling Niels van Popta (5 havo) met een gehouden interview. Het VO-magazine houdt onderwijsbestuurders en schoolleiders in geheel Nederland op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze sector.

Het magazine komt 6 keer per jaar uit. Niels zit als leerling in de leerlingenraad en heeft tevens zitting in de medezeggenschapsraad van het Markland College Zevenbergen en gecombineerde medezeggenschapsraad voor de Stichting Markland College. De stem van de jongeren en inspraak van leerlingen vindt hij belangrijke thema’s. Een leerling met ambitie die we volgend jaar in 5 vwo terug gaan zien!