•  Brugklas vwo
  •  Brugklas vwo

Brugklas vwo

Sinds schooljaar 2021-2022 hebben we een aparte vwo-klas voor onze brugklasleerlingen. In deze klas, die ook onderdeel is van de tweejarige brugperiode, worden leerlingen geplaatst met een zuiver vwo-advies.

In alle andere brugklassen wordt meer gedifferentieerd lesaanbod (op twee niveaus) aangeboden, maar in dit type brugklas is sprake van uitdaging en verdieping op alleen het vwo-niveau. Leerlijnen van vakken zijn volledig hierop ingericht.