• Inzamelactie voor het goede doel
  • Inzamelactie voor het goede doel
  • Inzamelactie voor het goede doel

Inzamelactie voor het goede doel

Prisca Burmester was een leerlinge bij ons op school tot ze in oktober 2014 – door een noodlottig ongeval – uit ons midden is gerukt. Een intelligente en zéér sociaal bewogen vijf-havoleerling die nog volop in het leven stond. Prisca had altijd de wens om later mensen, die het moeilijk hebben, te gaan helpen.

Prisca sprak uit dat ze juist met Kerst iets goeds wilde gaan doen richting de armlastigen in onze omgeving. Het is haar moeder, mevrouw de Jager, die dit mooie gedachtengoed van haar dochter op dit moment aan het voortzetten is door een Prisca Christmas Actie op touw te zetten en zoveel mogelijk houdbare producten aan het verzamelen is. Deze houdbare producten verzamelt ze voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen.

Een paar weken geleden heeft de school contact met haar gezocht en aangegeven dat het Markland College Zevenbergen het gedachtengoed van onze leerlinge Prisca Burmester via haar moeder graag wil omarmen en steunen. De school was tot de sluiting een verzamelpunt voor meegebrachte en afgegeven producten. Met deze producten kan mevrouw De Jager allerlei bigshoppers gaan vullen. Verder stelt de school de opgehaalde gelden van de vergeten mondkapjes ter beschikking. Zoals aangegeven dient iedere leerling ter plekke een mondkapje aan te schaffen van de school (bij de conciërges) tegen betaling van 1 euro wanneer de leerling in gebreke blijft.

Vandaag, donderdag 17 december, heeft de school zowel de producten als het geld persoonlijk overhandigd aan mevrouw De Jager. Ze was zichtbaar overvallen door de grote hoeveelheid ter beschikking gestelde producten waar wij als school vervolgens weer trots op zijn. Op deze wijze hebben we als totale school (leerlingen, ouders en medewerkers) een zeer warme invulling gegeven aan het gedachtengoed van onze leerlinge Prisca Burmester! We hebben afgesproken dat het Markland College Zevenbergen ook volgend jaar de actie weer gaat omarmen en stellen ons ten doel dat we nog meer willen ophalen. Een prachtig lokaal doel van inwoners van de gemeente Moerdijk vóór inwoners van de gemeente Moerdijk en alles vanuit de wens van onze Prisca!