• Verlenging predicaat Technasium
  • Verlenging predicaat Technasium

Verlenging predicaat Technasium

Het Markland College Zevenbergen mag zich met trots ook dit schooljaar een échte Technasiumschool blijven noemen. Onze school heeft onlangs een verlenging van het predicaat Technasium ontvangen na een audit van de Stichting Technasium.

Onlangs heeft er voor dit onderwijsaanbod een controle op de basiseisen 2020 plaatsgevonden in het kader van predicaatverlenging. Deze controle garandeert dat alle Technasium-scholen in de basis, kwalitatief gezien, gelijk zijn. Uit de controle op de basiseisen is naar voren gekomen dat onze school voldoet aan de basiseisen die Stichting Technasium stelt. Dit betekent dat het Markland College Zevenbergen het predicaat Technasium behoudt. Allen die hier werkzaamheden voor verricht hebben: enorm bedankt en gefeliciteerd!

Het Technasium vormt onderdeel van de leerroute Techniek. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.