• Jubileum meneer van Dorst

Jubileum meneer van Dorst

Afgelopen dinsdag 1 december was het voor meneer van Dorst een zeer speciale dag. Die dag was, zoals eerder gemeld, namelijk zijn 40-jarig jubileum! Dat mag met groot respect een ongekende prestatie genoemd worden. Al 40 jaar lang maakt hij zijn leerlingen enthousiast voor sport en bewegen en legt daarbij de focus op duurzame ontwikkeling van het eigen lichaam van ieder individu.

Meneer van Dorst kan met recht een kei van een vakdocent genoemd worden met een zeer loyaal en professioneel karakter. Zowel vanuit zijn sectie als vanuit de directie is meneer van Dorst op passende wijze in het zonnetje gezet. Een welgemeende en oprechte felicitatie voor dit unieke jubileum!