• Goethe (Duits)

Goethe (Duits)

Voor de Duitse taal kunnen op onze school leerlingen van het havo en vwo de door het Goethe-Institut opgestelde studie van de Duitse taal volgen. De lessenreeks wordt afgesloten met een mondeling examen en schriftelijk examen voor lees-, luister- en schrijfvaardigheid.

Het Goethe-Institut is een organisatie die wereldwijd het Duits promoot en internationaal erkende taalcertificaten uitgeeft. De examens zijn gekoppeld aan de niveaus van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) en hebben wereldwijd een uitstekende reputatie.