• DELF (Frans)

DELF (Frans)

Het DELF junior (Diplôme d'études en langue française) is de Franse taaltoets voor middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar. Het DELF is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs en een internationaal erkend bewijs van het taalniveau. Het diploma biedt een waardering voor de geboekte voortgang en werkt daarom motiverend voor de leerlingen.

Tijdens de voorbereiding op het DELF zijn de leerlingen automatisch veel bezig met allerlei taalactiviteiten, wat tot vooruitgang leidt op zowel spreek- en luister- als schrijf- en leesvaardigheden. De niveaus van het DELF komen overeen met het Europees Referentiekader van de Raad van Europa. Het uitgangspunt is dat de leerling onderdeel uitmaakt van de sociale omgeving, met als middel de taal. Het examen is niet alleen gericht op taalkundige aspecten, maar ook op sociale en culturele competenties. Alle leerlingen (mavo, havo en vwo) kunnen op onze school de lessen DELF volgen.