• Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid

Op het Markland College Zevenbergen vinden wij dat jij, net als alle andere leerlingen, onderwijs verdient dat is afgestemd op jouw specifieke leer- en ondersteuningsbehoeften.

Onze expertise
Dit hebben wij in onze basis ondersteuning vorm­gegeven. Benodigde breedteondersteuning kan in­geregeld worden via de Stichting Markland College.

Wij plaatsen jou komend schooljaar in eenzelfde brugklas (havo/vwo), waar we twee mentoren op gaan plaatsen (dubbel mentoraat). Op deze wijze kunnen we jou goed persoonlijke aandacht geven en is het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan geborgd.

Je kunt toegelaten worden tot die h/v­ klas met tenminste een havo-advies van de basisschool. Als je geen havo­- of vwo-­advies hebt, maar je wil wel ondersteuning voor het omgaan met je hoogbegaafdheid, dan gaan we intern kijken welke ondersteuning voor je mogelijk is. Een verklaring omtrent hoogbegaafdheid is wenselijk, maar niet noodzakelijk. Als er een vermoeden van hoogbegaafdheid aanwezig is, maar (nog) geen verklaring, dienen er gegronde bewijzen vanuit de basisschool aangedragen te worden die het vermoeden van hoogbegaafdheid bevestigen. Hierbij kan gedacht worden aan begeleidingsstukken vanuit bijvoorbeeld de interne/externe begeleiding.

Wanneer je er behoefte aan hebt, onder steunen wij jou vanuit de basis­ondersteuning met bijvoorbeeld een faal­angst reductietraining of een basistraining ‘executieve functies’. Indien er meer specifieke begeleiding nodig is, richten wij ons op het ondersteuningsprogramma vanuit de Stichting Markland College. Dit gebeurt in samen werking met ons ondersteunings team en indien nodig verdere expertise (breedte ondersteuning) vanuit het Markland College Oudenbosch.

Cognitieve uitdaging
Uiteraard kun je ook cognitieve uitdaging verwachten. In de eerste plaats doordat er zoveel mogelijk op vwo­-niveau wordt lesgegeven. Het onderwijsprogramma is ook aangepast aan hoogbegaafde kinderen. Daarnaast ga je onderzoekend leren binnen het vak onderzoek & ontwerpen (O&O) en kun je kiezen voor een extra verdiepende taal, namelijk Spaans.

Individueel ontwikkelingsplan
Als we weten wat je nodig hebt, kunnen we samen doelen opstellen om aan te werken. Je mentor noteert deze in je individuele ontwikkelingsplan. Regelmatig kijken we met je terug op de voortgang in de doelen en denken we met je mee hoe je nog verder kunt komen. Het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat je wilt werken aan je executieve functies, zoals je flexibiliteit en taakaanpak.

Zorgvuldig toelatingstraject
Tot slot starten wij ­ nog voor een mogelijke aanmelding ­ graag een oriënterend traject met jou en jouw ouder(s)/verzorger(s), waarbij een gezamenlijk gesprek met de basisschool tot de mogelijkheden behoort. Hiermee krijgen we meer zicht op jouw ondersteuningsbehoeften in combinatie met ons aanbod vanuit het Markland College Zevenbergen. Om vervolgens extra in beeld te krijgen wat je als hoogbegaafde leerling nodig hebt, volgt na de aanmelding in Zevenbergen een zorgvuldig toelatingstraject. Met hulp van vragenlijsten gaan we samen op zoek naar specifieke ondersteuningsbehoeften tijdens een eerste intakegesprek, uitgevoerd door ons ondersteuningsteam.