• Wiskundetoernooi 2020
  • Wiskundetoernooi 2020
  • Wiskundetoernooi 2020

Wiskundetoernooi 2020

Jaarlijks wordt een wiskundetoernooi gehouden voor scholieren van middelbare scholen in Nijmegen. Dit wiskundetoernooi wordt georganiseerd door studenten en medewerkers van de opleiding wiskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dit jaar werd het toernooi online gehouden vanwege de perikelen rondom corona. De leerlingen van het Markland College Zevenbergen, Willemijn van Hamburg, Lucas Mejiç en Melle de Vries uit 6 vwo als ook Sjoerd Hoogeman en Bart Martens uit 5 vwo hadden zich op vrijdag 18 september jl. “opgesloten” in lokaal Z1-14. Het toernooi is opgedeeld in twee wedstrijden:

's Ochtends staat er een Estafette op het programma: Tijdens de Estafette, het ochtendprogramma van het Wiskundetoernooi, buigen de teams zich over twintig uitdagende opgaven. Elk team heeft een aantal pogingen (meestal drie) om de juiste oplossing voor een aangeboden opgave te vinden. Voor de juiste oplossing verdien je punten (20 of 30). Maximaal zijn daarbij 500 punten te halen, met een totaal van 170 punten was het Markland College Zevenbergen in de bovenste helft van de ranglijst te vinden. De vragen van de estafette wedstrijd waren beduidend lastiger dan vorig jaar.

's Middags is de Sum of Us, die over een toepassing in de wiskunde gaat. Bij deze teamwedstrijd ligt de nadruk op toepassingen van wiskunde in de maatschappij. Ruim voor het toernooi ontvangen de teams voorbereidingsmateriaal waarmee ze zich in het onderwerp kunnen verdiepen. Het thema van dit jaar was ‘wiskunde, meer dan denksport’ . De leerlingen van het Markland College behaalden bij dit onderdeel 160 punten.

Het eindtotaal van beide onderdelen kwam dus uit op 330 punten, met dit aantal werd beslag gelegd op de 62e plaats. Ietwat teleurstellend, maar de leerlingen hebben wederom een “leuke” dag meegemaakt vol uitdagende wiskundeopgaven. Dat houdt uiteraard in dat er veel geschreven en gediscussieerd moet worden en dus een tafel oplevert waaruit duidelijk blijkt dat er ook een goede organisatie nodig is. De leerlingen zijn weer een leerzame ervaring rijker.