• Kunst & Muziek

Kunst & Muziek

'Kunst Muziek' is een van de weinige vakken waar zoveel vaardigheden samenkomen, wat de algemene en persoonlijke ontwikkeling van de leerling enorm ondersteund en wetenschappelijk ook bewezen is: muziek maakt slim!

Bij het vak muziek komen namelijk meerdere vaardigheden aan bod: cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel, auditief, visueel en natuurlijk creativiteit. Deze worden in de onderstaande tekst verhelderd.

Kunst & Muziek in de onderbouw
Muziek krijg je op het Markland in de gehele onderbouw voor zowel mavo, havo als vwo. Hier maken leerlingen kennis met het vak muziek in de breedste zin van het woord. Er wordt gewerkt aan de hand van een eigentijdse digitale methode Beats 'n Bits. Het gaat er bij het vak niet om dat je een instrument goed leert bespelen, maar dat je een brede basis kennis krijgt van muziek in het algemeen. Zo leer je onder andere:

-Een overzichtelijke basis van de muziektheorie (cognitieve vaardigheid) en hoe je dat kunt vertalen naar het bespelen van een instrument (visueel vertalen naar motorische vaardigheden). Bijvoorbeeld gitaar, piano of drumstel.

-Hoe verschillende instrumenten te bespelen zijn (motorische vaardigheden). Hierbij kan gedacht worden aan zang- en spelopdrachten die leerlingen in groepjes uit gaan voeren (sociale vaardigheden).

-Zelf muziekstukken of songteksten te maken of schrijven (creatieve vaardigheid)

-Luisteren naar muziek en leer je muziek te analyseren (cognitieve & auditieve vaardigheden)

-Om je gevoelens en emotie te uiten in het uitvoeren van een song of muziekstuk. Hier komt het uniek zijn van de leerling zelf aan bod (sociale en emotionele vaardigheden spelen hierbij een rol).

-Verschillende hedendaagse muziekstijlen te herkennen op basis van hun muzikale eigenschappen.

Kunst & Muziek in de bovenbouw
Op dit moment kunnen havo-en vwo-leerlingen muziek in de bovenbouw kiezen als examenvak. Het Markland College Zevenbergen heeft gekozen voor muziek nieuwe stijl. Dat betekent dat wanneer je voor Kunst Muziek in de bovenbouw kiest, je naast het vak muziek een extra vak erbij krijgt. Namelijk Kunst Algemeen (kortweg KUA). Samen vormt dit het eindexamenpunt voor Kunst Muziek in de bovenbouw. We gaan in de bovenbouw dieper in op bepaalde muzikale zaken, en het is erg handig als je al een instrument kunt bespelen. Al is dat geen noodzaak! Zo leer je onder andere:

-Muziekgeschiedenis van begin 1900 t/m heden in combinatie met de door de overheid opgelegde domeinen voor Kunst Algemeen.

-Gehoortraining (ofwel solf├Ęge) van intervallen, akkoorden, ritmes en melodielijnen.

-Het in groepsverband oefenen en uitvoeren van meerdere muziekstukken.

-Het vormen van een eigen visie m.b.t. de functie van muziek in onze maatschappij.