Vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bestaat uit het gymnasium en het atheneum en de opleiding duurt zes jaar. Het diploma geeft toegang tot de universiteit. 

Brugklas

De `brugklas` is op onze school de eerste klas.
Het woordje `brug` in brugklas slaat op de overbrugging van de basisschool naar de middelbare school, waar de manier van leren toch een stuk anders is.

We leren onze leerlingen om te gaan met hun studie, want ook studeren kun je leren. 

 

Dat doen we tijdens de begeleidingslessen, maar ook tijdens alle andere lessen.

Aan het begin van het schooljaar worden de kennismakings- c.q. introductiedagen gehouden, zodat op een leuke, leerzame, actieve en sportieve kennis kan worden gemaakt met elkaar, de school en de mentoren.

 

Punten waar we trots op zijn:

  • Onze kernteams van mentoren. Zij bespreken wekelijks met elkaar leerlingen en zorgen voor een uitstekende begeleiding. We kennen onze leerlingen goed en de lijnen met thuis zijn kort.
  • In onze gymnasium/atheneum-klassen kunnen leerlingen het vak Latijn volgen en Onderzoek & Ontwerpen (O&O, het centrale vak binnen het technasium). Om toegelaten te worden tot de gymnasium/atheneumklas, dient de basisschool een vwo-advies te geven.

Profielen

Het vwo kent vier profielen waarin de leerling een diploma kan halen:

  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij

In het derde leerjaar kiest de leerling een profiel.

Keuzebegeleiding

LOB, loopbaanoriëntatie en –begeleiding is een zelfstandig uit te voeren vak binnen het voortgezet onderwijs. Het voornaamste doel hiervan is te komen tot een bewuste keuze voor een vervolgstudie die past bij de leerling.

De keuze maken voor

Klassieke talen

Het gymnasium is de klassieke pijler van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Geen gymnasium zonder Latijn en/of Grieks, de oudste studiedomeinen van Europa.   

In het vak Latijn komen in de onderbouw vier onderdelen aan bod:

Technasium

Het Technasium met het vak Onderzoek&Ontwerpen (o&o) is op onze school een onderwijsstroom voor vwo- en havoleerlingen. Het eerste jaar is het oriëntatiejaar.

Het Technasium is  

Buitenschools leren

We besteden veel aandacht aan het buitenschools leren. We hebben de meeloopdag voor de tweedejaars, die op de werkplek van pa, ma, een buur, een familielid, enzovoort, een dag lang meelopen.

Voor de derdejaars van het vwo wordt de maatschappelijke stage gehouden.

In het vijfde leerjaar kunnen de leerlingen deelnemen aan een meerdaagse reis.

Voorts staan er vanaf leerjaar 1 diverse excursies op het onderwijsprogramma.

Examenreglement 2015-2016 en Regeling toegestane hulpmiddelen