• Bèta Challenge: Technologie en Toepassing (T&T)

Bèta Challenge: Technologie en Toepassing (T&T)

Het onderwijsconcept Bèta Challenge, een leerroute van mavo naar mbo en hbo, is een succesvol concept waarin de vmbo/mavo-tl leerling op het voortgezet onderwijs middels een projectmatige aanpak werkt aan realistische vraagstukken rond de toepassing van techniek en technologie en het ontdekken en ontwikkelen van de eigen arbeidsmarktidentiteit.

Bèta Challenge is het concept waarin:
  • onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in verbinding worden gebracht;
  • leerlingen werken aan praktijkgerichte bedrijfsopdrachten;
  • bedrijfsbezoeken en gesprekken met beroepsbeoefenaren centraal staan;
  • algemene beroepscompetenties zijn opgenomen,
  • waarin theorie en praktijk met elkaar zijn verbonden.
Dit alles met als doel: een interessant, uitdagend onderwijsprogramma te bieden dat aansluit op diverse technologisch getinte vervolgopleidingen in het mbo.

Dat Bèta Challenge meer is dan een vak betekent dat ook gestreefd wordt naar het inrichten van een samenhangend geheel van leeractiviteiten die het vak versterken. Het vak wordt ingebed in een programma dat doorloopt in het mbo.

> Lees meer op de website van Bèta Challenge

Opdrachten mavo 4 schooljaar 2016-2017:
  • 'Maak een leskist rondom techniek. Elke leskist moet een bepaald thema hebben dat te maken heeft met de zeven verschillende bètawerelden.' > Lees en kijk meer
  • Synbra Technology bv: 'Bedenk een andere mogelijkheid om de hoeveelheid óngewenst bijproduct' te reduceren/terug te brengen'. > Lees en kijk meer